TVideoGrabber.v360_SetAngle

Prev

Next

TVideoGrabber

Methods

 




































































































360° video: set an angle


Declaration
function v360_SetAngle (Direction: Tv360_InOut; Angle: Tv360_Angle; Value: Double): Boolean;


bool v360_SetAngle(Tv360_InOut Direction, Tv360_Angle Angle, double Value);

Description

Used to set the input or output angles (vertical, horizontal or diagonal)

- 1st parameter: Tv360_InOut Direction specifies the direction

- 2nd parameter: Tv360_Angle Angle specify what angle must be set

- 3rd parameter: the value of the angle in the 0..180 range.


See Also
v360_AddYawPitchRoll v360_AspectRatio v360_Enabled v360_GetAngle v360_GetYawPitchRoll v360_MasterAngle v360_MouseAction v360_MouseActionPercent v360_ResetAnglesToDefault v360_SetInterpolation v360_SetProjection v360_SetStereoFormat v360_SetTranspose v360_SetYawPitchRoll